Algemene
voorwaarden

Algemene voorwaarden
Stichting Gevonomie(website)

Hieronder lees je de algemene voorwaarden voor deze website.

Deze website is eigendom van Stichting Gevonomie. Als je deze website gebruikt, betekent dit, dat je volledig akkoord gaat met de voorwaarden die Stichting Gevonomie aan het gebruik ervan stelt. Stichting Gevonomie mag de voorwaarden veranderen. De geldende voorwaarden worden op deze plek op de website gepubliceerd. Deze website mag alleen worden gebruikt voor wettige doeleinden. Je mag door het gebruik van deze website niet de rechten van derden schenden of beperken. Het is ook niet toegestaan om anderen te hinderen in het gebruik van de website.

Deze website en de informatie, namen, beelden, foto’s en logo’s betreffende en verband houdend met Stichting Gevonomie, worden verstrekt ‘zoals zij zijn’, zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie, hetzij impliciet of expliciet.

Stichting Gevonomie is niet aansprakelijk voor schade (met inbegrip van directe, indirecte of gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van deze website of het niet-toegankelijk zijn van de website (contractueel of door nalatigheid).

Stichting Gevonomie garandeert niet dat de website inhoudelijk foutloos is en dat alle functies naar behoren werken. Ook garandeert Stichting Gevonomie niet dat defecten worden gecorrigeerd of dat deze website of de server vrij is van virussen en bugs. Het is mogelijk dat het materiaal niet goed wordt weergegeven.

Stichting Gevonomie heeft het copyright van het materiaal op deze website, tenzij anders wordt aangegeven. Commercieel gebruik of publicatie van (een deel) van deze website is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Gevonomie.

Het vermenigvuldigen van het materiaal op deze site voor privé-gebruik is toegestaan. Voorwaarden daarvoor is dat de auteursrechtelijke vermeldingen en bronvermeldingen mee worden gereproduceerd. Er mogen geen wijzigingen in het materiaal worden aangebracht. Een document mag alleen in zijn geheel worden vermenigvuldigd. Voor documenten en foto’s waarvan Stichting Gevonomie niet het copyright heeft, heeft Stichting Gevonomie toestemming voor gebruik gekregen van degenen die de auteursrechten hebben.

Toestemming om deze documenten en beelden te reproduceren moet aangevraagd worden bij deze rechthebbenden (zie de bronvermelding bij deze documenten en foto’s).

Stichting Gevonomie accepteert geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites van anderen. Als u zelf materiaal op een openbaar onderdeel van deze website plaatst – zoals gegevens, vragen, commentaren, suggesties en dergelijke – is dat openbare informatie zonder eigendomsrechten. Zo zal dat ook behandeld worden. Als deze algemene voorwaarden strijdig zijn met specifieke voorwaarden die bij bepaald materiaal op de website worden genoemd, gelden die laatste voorwaarden. Deze voorwaarden vallen onder de Nederlandse wet. Zo moeten ze ook geïnterpreteerd worden. Als u deze voorwaarden niet volledig accepteert, moet u deze website niet gebruiken.

Opgesteld: Amsterdam, 19-07-2021