Over de Gevonomie

updates

Doneer nu!

Contact

samen leven in overloed

de Gevonomie

‘It’s one thing to be generous, it’s another to receive genorosity. It’s an exchange of love.

Dat jij op deze pagina bent, betekent dat je ook weet dat er een hoop mistanden zijn in de wereld. In de moderne economie draait alles om geld. Hoe meer, hoe beter. Zo lijkt het ;). Maar niets is minder waar.

Helaas wordt het steeds duidelijker dat de armen steeds armer worden en de rijken steeds rijker. De ruim tweeduizend miljardairs die op aarde wonen, hebben samen meer geld dan 60 procent van de gehele wereldbevolking.

De helft van de wereldbevolking leeft dagelijks op minder dan 5,50 dollar. Vergelijk dat met de rijkste man op aarde die 112 miljard dollar bezit en je weet hoe scheef de verhoudingen zijn.

Leven in overvloed

Wat gaat er eigenlijk mis met de economie? Waarom is er eigenlijk geld nodig? Waarom is winst maken belangrijk? Hebben we die multinationals wel nodig? Waarom luisteren we naar instanties als het Internationale Monetaire Fonds en de Wereldbank?

De vraag dringt zich op of geld eigenlijk wel zo waardevol is als wij denken? Kan dat hele economische systeem niet gewoon heel anders en vooral makkelijker en menselijker?

Ja, het kan anders.

Er is genoeg voor iedereen

Een cultuuromslag is hard nodig voor de wereld en voor ons als aarde-bewoners. Het wordt tijd dat de huidige economie plaatsmaakt voor de Gevonomie. Zodat egoïsme, tekorten en angst worden vervangen door overvloed, vertrouwen en samen delen.

De Gevonomie grijpt terug naar natuurlijke principes, waarbij te korten niet bestaan en welvaart een gevolg is van gezamelijke verantwoordelijkheid en vertrouwen.

Wanneer we Gevonomische principes volgen, hoeft niemand te leven in honger of zonder een dak boven zijn hoofd.

We dragen elkaar, omdat we beseffen dat we zelf ook gedragen worden. Dát is de Gevonomie in actie. De Gevonomie is erop gericht om mensen die deze sprong willen wagen elkaar makkelijk te laten vinden. We doen dit samen!

Er is genoeg voor iedereen

Wanneer we Gevonomische principes volgen, hoeft niemand te leven in honger of zonder een dak boven zijn hoofd. We dragen elkaar, omdat we beseffen dat we zelf ook gedragen worden. Dát is de Gevonomie in actie. De Gevonomie is erop gericht om mensen die deze sprong willen wagen elkaar makkelijk te laten vinden. We doen dit samen!

Binnen de natuur is ieder onderdeel even belangrijk, geen enkel deel is superieur aan het andere. Atomen vormen moleculen, moleculen vormen cellen, cellen vormen organen, organen vormen lichamen. Het is één krachtig geheel dat bestaat bij de gratie van wederzijdse afhankelijkheid.

 

De huidige economie, die is gebaseerd op voortdurende materiële groei – steeds harder werken, steeds meer verdienen, steeds meer uitgeven – is in tegenspraak met de wetten van de natuur.

Gevonomische principes

De Gevonomie is in tegenstelling tot de economie niet gebaseerd op principes van schaarste, maar vind haar gronding in overvloed – in natuurlijke principes dus. Als je kijkt hoeveel zaden bloemen en bomen ieder jaar weer afleveren, hoeveel verschillende diersoorten, plantensoorten, enzovoorts er zijn, dan zie je hoe overvloedig de natuur is. Er is genoeg voor iedereen. 

Het is tijd voor een werkelijk nieuwe samenleving. Eentje die losstaat van macht en geld. Wanneer we vanuit een collectief – een tribe – denken en leven, dan zijn we met z’n allen overvloedig. Dan wordt iedereen gedragen en heeft niemand iets te kort. De Gevonomie werkt toe naar deze samenleving zonder geld, waarin we elkaar bijstaan met raad, daad, diensten, goederen en spullen.

De Gevonomie vraagt een heel nieuwe manier van omgaan met elkaar die voortkomt uit het besef dat geven en ontvangen twee kanten van dezelfde medaille zijn. Allereerst is een innerlijke omslag nodig: een bewustzijnsverruiming ‘van de kleine ik, naar de grote wij’.  Zodat we onze krachten gaan bundelen en onze welvaart gaan delen.

Wanneer je alleen aan jezelf denkt, zit je in het oude tekort-paradigma. De cultuuromslag die nodig is om van egoïsme, tekort en angst naar overvloed, vertrouwen en samen delen te verhuizen, is dat we ons gaan beseffen dat wij mensen, veel meer gemeenschappelijk hebben dan dat we verschillen.

We kunnen eindeloos onderling blijven vechten en elkaar beconcurreren, maar uiteindelijk schieten we daar niets mee op. Zowel de rijken als de armen worden niet gelukkiger in dit systeem. Beter is het om onze krachten te bundelen en onze welvaart te delen.

Dragen en gedragen worden, dát is de Gevonomie in actie. Hoe meer mensen vanuit deze principes gaan leven, hoe eerder we deze cultuuromslag