‘It’s one thing to be generous, it’s another to receive generosity. It’s an exchange of love.

Dat jij op deze pagina bent, betekent dat je ook weet dat het tijd is voor een grote verandering op deze wereld. Je kan inmiddels stellen dat het hebben van geld bijna hetzelfde is als het hebben van macht. Wie geld heeft, heeft macht. Wie geen geld heeft, heeft geen macht.

Vrijwel alle problemen die we nu kennen in de wereld, komen voort uit de extreme verschillen tussen mensen mét veel geld en mensen zónder geld. De economie vindt zijn oorsprong in schaarste en schuld. Alles draait om geld en om het realiseren van méér geld. Hoe meer, hoe beter. Zo lijkt het. Maar niets is minder waar.

Sinds de waarde van geld werd losgekoppeld van goud, heeft geld niets meer van doen met reële rijkdom. Deze loskoppeling heeft extreme gevolgen gehad, zoals de bizarre verdeling van rijkdom, de natuur die wordt uitgeput, mensen die worden uitgeput. “Arme” landen rijk aan cultuur, natuur, en vruchtbare grond worden bestempeld als arm, en “rijke” landen, rijk aan hoge schulden maar mét een groeiende economie, worden bestempeld als rijk.

Dat we het al jaren op deze manier doen, is eigenlijk bizar. Dat we het zo ver hebben laten komen, ook. Maar gelukkig kan het ook anders. Het wordt tijd dat we overstappen van de economie op de Gevonomie.

Leven in overvloed

De enige manier om de ban te breken van het continue spel van macht, onmacht, slachtoffers, daders, rijk en arm, is door uit het systeem te stappen. Door te stoppen met geld. Dat wil niet zeggen dat er geen transacties meer zijn, of dat er niks meer wordt uitgewisseld, maar we kunnen ervoor kiezen om dat niet te doen op basis van geld. 

De economie heeft als grondbeginsel dat schaarste de basis is van leven. Wanneer we met zijn allen beseffen dat schaarste slechts een verzinsel is, dat puur gecreëerd is om ons in een armoede-mindset te brengen, kunnen we dit systeem loslaten. Het leven vindt namelijk haar oorsprong in overvloed. De natuur ís overvloedig en kent geen schaarste.

Het is tijd dat we de handen inéén slaan en elkaar weer gaan dragen. De Gevonomie is gebaseerd op het oerprincipe – het diepe snappen – dat het leven overvloedig is. Er zijn meer dan genoeg resources op aarde voor iedereen.

Wanneer wij ons weer verbinden met elkaar en een andere manier van uitwisselen centraal stellen; het onbaatzuchtig geven en ontvangen, dan zal het gekke geldsysteem uit elkaar klappen en zal er weer een gelijkwaardige, liefdevolle samenleving ontstaan. Een samenleving gebaseerd op wie je bent, je inborst, je ziel, in plaats van op wat je op je bankrekening hebt staan.

Er is genoeg
voor iedereen

De Gevonomie grijpt terug naar natuurlijke principes, waarbij overvloed en welvaart een gevolg zijn van gezamenlijke verantwoordelijkheid en vertrouwen.

Binnen de natuur is ieder onderdeel even belangrijk, geen enkel deel is superieur aan het andere. Atomen vormen moleculen, moleculen vormen cellen, cellen vormen organen, organen vormen lichamen. Het is één krachtig geheel dat bestaat bij de gratie van wederzijdse afhankelijkheid.

Het wordt tijd dat het huidige egoïsme, de tekorten en angsten worden vervangen door overvloed, vertrouwen en samen delen. Tijd voor een werkelijk nieuwe samenleving. Een die losstaat van macht en geld. Een samenleving waarin iedereen wordt bijgestaan met raad, daad, diensten, goederen en spullen. Waarbij niemand ooit honger hoeft te lijden, geen dak boven zijn/haar hoofd heeft en niemand ooit alleen hoeft te zijn.

Er is een bewustzijnsverruiming nodig,
‘van de kleine ik naar de grote wij.’

Praktisch gezien begint dit bij individuen die alvast een voorschot nemen op de toekomst. Mensen die nu al vanuit Gevonomische principes gaan leven en hun welvaart met anderen delen zonder iets terug te verlangen.

Natuurlijk vraagt dat van de huidige pioniers een vertrouwenssprong. De Gevonomie is erop gericht om mensen die deze sprong willen wagen elkaar makkelijk te laten vinden. Zo snel mogelijk wordt dan ook onze Gevonomie app gelanceerd, die het proces van onbaatzuchtig geven én ontvangen helemaal ondersteunt.

Deze app zorgt ervoor dat iedereen die deel wil nemen aan de Gevonomie elkaar makkelijk kan vinden en kan uitwisselen met elkaar. Op deze manier bouwen we aan één grote Gevonomie Familie.

Allereerst is een innerlijke omslag nodig: een bewustzijnsverruiming ‘van de kleine ik, naar de grote wij’. Zodat we onze krachten gaan bundelen en onze welvaart gaan delen.

Wanneer je alleen aan jezelf denkt, zit je in het oude tekort-paradigma. De cultuuromslag die nodig is om van egoïsme, tekort en angst naar overvloed, vertrouwen en samen delen over te gaan, is dat we ons gaan beseffen dat wij mensen, veel meer gemeenschappelijk hebben dan dat we verschillen.

We kunnen eindeloos onderling blijven vechten en elkaar beconcurreren, maar uiteindelijk schieten we daar niets mee op. Zowel de rijken als de armen worden niet gelukkiger in dit systeem. Beter is het om onze krachten te bundelen en onze welvaart te delen.

Gevonomische principes

Dragen en gedragen worden, dát is de Gevonomie in actie. Hoe meer mensen vanuit deze principes gaan leven, hoe eerder we deze cultuuromslag bewerkstelligen. Het vraagt een heel nieuwe manier van omgaan met elkaar die voortkomt uit het besef dat geven en ontvangen twee kanten van dezelfde medaille zijn.

De Gevonomie is gebaseerd op de volgende ideële principes:

Onbaatzuchtig geven zonder er iets voor terug te verwachten. Dat is geven vanuit je hart.

Onbaatzuchtig geven zonder er iets voor terug te verwachten. Dat is geven vanuit je hart.

Onbaatzuchtig ontvangen, zonder het gevoel iets terug te moeten doen. Gevonomie kent geen schuld, wel dankbaarheid.

Onbaatzuchtig ontvangen, zonder het gevoel iets terug te moeten doen. Gevonomie kent geen schuld, wel dankbaarheid.

We helpen elkaar belangeloos. Vanuit liefde. Door een ander te helpen, help je jezelf, de maatschappij en de Aarde.

We helpen elkaar belangeloos. Vanuit liefde. Door een ander te helpen, help je jezelf, de maatschappij en de Aarde.

Samen creëren we overvloed. Door te delen en te geven wat we kunnen.

Samen creëren we overvloed. Door te delen en te geven wat we kunnen.

Inclusiviteit. Iedereen is welkom. We respecteren elkaars verschillen.

Inclusiviteit. Iedereen is welkom. We respecteren elkaars verschillen.

~ app ~

Binnen de Gevonomie App kan je op een makkelijke en veilige manier aanbieden wat jij te geven hebt. Dit kunnen spullen, diensten, hulp, raad, maar ook voedingsmiddelen, een wandeling of een healing zijn. Iedereen heeft iets te geven!

In de Gevonomie app kunje giften geven en giften ontvangen. Jij kan dat wat jij te geven hebt online aanbieden, en Gevonomie Familieleden kunnen reageren op jouw gift. Jij kan uiteraard ook reageren op dat wat anderen aanbieden en hun giften ontvangen.

Het bijzondere aan de Gevonomie is dat er geen geld aan te pas komt. Het draait om onbaatzuchtig geven & ontvangen!

Jouw STEUN
helpt enorm

De Gevonomie is een stichting die gedragen wordt door de inzet van vrijwilligers.

Voor de inkomsten, om externe kosten te kunnen betalen, draait de Stichting Gevonomie puur en alleen op donaties van mensen die ons een warm hart toedragen.

Door de mensen, voor de mensen.

HOE KUN JIJ ONS STEUNEN?

 

Steun ons met jouw expertise

Draag jij de Gevonomie ook een warm hart toe en heb je een expertise (marketing/ IT/ App specialisme/ fondsenwerver/ Social Media expert/ WordPress specialist) in huis of iets anders waarvan je denkt dat wij dat wel goed kunnen gebruiken dan ben je van harte welkom als vrijwilliger in ons team.

Wij spreken je graag om te kijken wat jij voor ons kunt doen dus neem gerust contact op.

Alle lieve en kundige mensen in ons team, die meewerken aan de Gevonomie app, doen dit volgens ‘Gevonomische principes’ en doen dit op vrijwillige basis of rekenen zo min mogelijk voor hun diensten.

Steun ons met geld

Hoe hard we ook aan het bouwen zijn aan deze prachtige samenleving waarin geld geen rol speelt, in de huidige realiteit hebben we euro’s nodig om de Gevonomie app te kunnen blijven updaten en de software actueel te houden zodat we iedereen een goed werkend platform kunnen bieden. Hopelijk wordt ons werkgebied de hele wereld.

Om de app de komende jaren te blijven ontwikkelen, in de lucht te houden en te blijven optimaliseren, hebben we jaarlijks een minimaal een budget van € 25.000,- nodig. Als er meer binnenkomt zullen we sneller een nog beter platform kunnen bieden.

Wil jij bijdragen aan deze app, die vele levens gaat veranderen?

Je kan doneren via onze crowdfunding actie, via onderstaande knop. Of rechtstreeks via een donatie op deze website. 

 

Elke euro is meer dan welkom en wordt zorgvuldig besteed.

Doneer direct via deze website

We zijn erg dankbaar voor jouw donatie. Of je de Gevonomie nou via onze crowdfunding of rechtstreeks via onze website steunt. Namens het Gevonomie team & de Gevonomie Familie: grote dank!

Bedrag

blijf op de hoogte van

Kom in contact

Van de mensen, voor de mensen. Dat is de Gevonomie. De Gevonomie kan niet mogelijk worden gemaakt zonder het Gevonomie-team, bevlogen mensen die zich met al hun liefde en passie inzetten om de Gevonomie mogelijk te maken.

Heb je een vraag aan één van ons? Neem dan contact met de Gevonomie op via onderstaand e-mailadres.

Stichting Gevonomie

KvK-nummer: 82275424
Triodos Bank: NL47 TRIO 0320201236
E-mail: info@gevonomie.nu

(Er is geen BTW nummer of BTW verplichting)

– Tijn Touber –
Oprichter/ Inspirator

– Binkie –
Oprichter, secretaris en regisseur

– Fedde Kingma –
Voorzitter

– Christa van Dongen –
Penningmeester

– Conny van Hees –
Social media

– Chantal Schepers –
Social media

– Coen Tuerlings –
Appbouwer

-Arek Kayhan –
App hoofd

– Chris Cambré –
App hoofd

-Klaas Kroezen –
App adviseur

– Florus Guldie –
App moderator en website

– Nick van Asperen –
Lead app moderator

– Annelies Rukven –
App moderator

– Annemieke Verras –
App moderator

– José Hofstra –
App moderator

– Evi Kuunders –
Energetisch marketeer, website & app

Nathalie van Nieuwland
Teamlid & inspiratiebron

Ilanit de Wilde
PR & social media care

– Fraukje Dijkstra –
Fairplaats app

– Nannie Leunura –
Ontwerp logo & codering

– Crystal Compass –
Ontwerp logo & codering

Kyra Blankenstein
Projectmanager Gevonomie app

– Sheena Ho –
Voormalig penningmeester

Rinke de Zwart –
Crowdfunding

Chico
Jongste teamlid & mascotte