GEGEVEN & UITGEGEVEN

Graag zijn wij open en transparant over de kosten die we maken en de giften die we krijgen voor de Gevonomie.
Het is namelijk prachtig om te zien hoeveel er al geschonken is – niet alleen in €, maar ook in tijd, aandacht, kennis en techniek – om de Gevonomie mogelijk te maken!

We begrijpen dat het soms tegenstrijdig lijkt; dat we €100.000,- op willen halen om een app te kunnen bouwen die het geven en ontvangen zónder tussenkomst van geld mogelijk maakt.

Het vraagt een werkelijk nieuwe samenleving en een bewustzijnsverruiming. Hoe hard we ook aan het bouwen zijn aan deze nieuwe samenleving, in de huidige maatschappij moeten er helaas kosten gemaakt worden om de Gevonomie en de Gevonomie App mogelijk te maken.

Wij geloven dat we samen een verschil gaan maken wanneer grote groepen mensen vanuit Gevonomische principes gaan leven. Wanneer we elkaar dragen vanuit het samen één-zijn, vanuit een tribe, dan hoeft niemand zich meer druk te maken om monden te voeden, over de hypotheek of over benzineprijzen.

GEGEVEN AAN DE GEVONOMIE

We willen graag beginnen met alles wat er al gegeven is aan de Gevonomie. Want dat is ongekend veel! Achter de schermen is er een 10+ koppig Gevonomie team dagelijks aan het werk om de Gevonomie mogelijk te maken.

Elk teamlid schenkt dan ook maandelijks veel liefde, tijd en aandacht aan de Gevonomie. Denk aan; vergaderen, brainstormen, praktische uitvoering, inspireren, uitwerken van live events & online acties, begroten, boekhouden, notuleren, bestuur, contact met leveranciers, contact met Gevonomie Familie, onderhouden en opzetten van Crowdfunding, en nog vele werkzaamheden meer!

Het liefste hangen wij geen prijskaartje in € aan de giften die gedaan zijn aan de Gevonomie, waar wij graag los willen komen van dit systeem. Maar op veler verzoek en om de vertaalslag te maken naar de huidige maatschappij, hebben we bij een aantal giften de bedragen genoemd die geschonken zijn.

De uren die ieder teamlid geeft aan de Gevonomie, zijn niet in € uit te drukken. Een ieder die ooit een dergelijk project heeft opgezet, weet hoeveel tijd en energie hierin gaat zitten. Wij drukken deze giften dan ook liever uit in liefde en aandacht, en dat wordt heel véél geschonken door iedereen van het Gevonomie team!

De kosten zijn tot nu toe gedekt met donaties van de Gevonomie Familie, donaties die verworven zijn door Tijn en Binkie’s Love Stream met Christina, en 2 x €10.000 van Tijn en Binkie om de Wise Tribe Community en Gevonomie een startkapitaal te geven als achtergestelde lening. De achtergestelde lening zal alleen terugbetaald worden als de stichting het bedrag niet meer nodig heeft om te continueren, en het bedrag nog aanwezig is.

Uitgegeven &
nog uit te geven

Wij zijn erg dankbaar voor de vele getalenteerde, lieve mensen die zich aansluiten bij de Gevonomie en hun tijd, kennis en/ of kunde schenken om een steentje bij te dragen. De kosten voor het ontwikkelen en verspreiden van de Gevonomie app kunnen hierdoor laag worden gehouden.

Hieronder zetten we de (verwachte) kosten uiteen om de Gevonomie app te bouwen, onder de aandacht te brengen, door te ontwikkelen en de komende drie jaar in de lucht te houden.

De begroting van de kosten voor het bouwen van de Gevonomie app, alle marketingactiviteiten om de Gevonomie & Gevonomie app op de kaart te zetten én het door ontwikkelen en in de lucht houden van de app de eerste 3 jaar, komen op €109.140.

De kosten voor het laten bouwen van de app kunnen we laag houden, doordat de app bouwer alleen de kostprijs berekent.

De kosten voor de hosting van de app is mede afhankelijk van het succes van deze app. Wij gaan er natuurlijk vanuit dat de app veel gebruikt gaat worden en een groot succes is. Ook reken we erop dat met hoe meer bekendheid er komt voor de Gevonomie, er een partij opstaat die de hosting voor ons uit handen neemt. Ben of ken jij deze partij, neem dan vooral contact met ons op!

Onder de marketing communicatiekosten vallen alle kosten die te maken hebben met het onder de aandacht brengen van de Gevonomie & Gevonomie app, marketing strategie, projectmanagement, dagelijkse content die geplaatst wordt, het bijhouden en optimaliseren van de (social) media accounts van de Gevonomie, advertentiecampagnes en meer. Met als doel de Gevonomie een zo groot mogelijk podium te geven, zodat zo veel mogelijk mensen in aanraking komen met de Gevonomie, Gevonomie app én volgens deze principes gaan leven.

Wij hebben voor deze werkzaamheden een tijdje met vrijwilligers gewerkt, maar juist door de vrijblijvende aard van werk op vrijwillige basis, was de doorstroom van vrijwilligers erg hoog en nam er niemand eigenaarschap over dit project. We kwamen tot de conclusie dat als we de Gevonomie en Gevonomie app goed en groots neer willen zetten, we willen werken met een serieuze partij met kennis van zaken en aanpakken. Gelukkig werken we inmiddels met een partij die het grootste deel van haar uren schenkt aan de Gevonomie en daardoor de kosten laag houdt.

De helpdesk gaat ondersteuning bieden aan de gebruikers van de Gevonomie app. De kosten voor de helpdesk zijn afhankelijk van het succes van de Gevonomie app en hoeveel vragen er binnen gaan komen. Waar mogelijk willen we hier gaan werken met vrijwilligers die de vragen die binnenkomen gaan beantwoorden.

€100.000,-
 CROWDFUNDING

De begroting van de kosten voor het bouwen van de Gevonomie app (€109.140). Het idee hierachter is dat het maken van kosten in het begin onvermijdelijk is, maar het ons doel is om middels de Gevonomie gedachte over te gaan naar het geven (en dus ontvangen) van de diensten. Bijvoorbeeld mensen die op vrijwillige basis mee willen werken aan dit project en mensen met grote financiële ruimte die bereid zijn om specifieke kosten te financieren enz.

Naast de kosten voor het bouwen van de app, maakt de stichting ook kosten. In de jaarrekening 2021 die je hier kan bekijken, krijg je inzage in de volledige financiële huishouding van de stichting Wise Tribe. Binnenkort veranderen we onze naam naar Stichting Gevonomie. Het proces van de naamsverandering kost helaas veel tijd, maar we zijn er bijna!

De kosten zijn tot nu toe gedekt met donaties van de Gevonomie Familie, donaties die verworven zijn door Tijn en Binkie’s Love Stream met Christina, en 2 x €10.000 van Tijn en Binkie als achtergestelde lening.

Mocht je meer willen weten of vragen hebben over onze kosten en giften, neem dan contact met ons op. Wil je de Gevonomie en de bouw van onze app steunen? Jouw donatie is meer dan welkom!

JAARREKENING 2021

Klik op onderstaand document om de jaarrekening 2021 van de Gevonomie te bekijken.

van de mensen, voor de mensen