ANBI gegevens Stichting Gevonomie

 

ANBI GEGEVENS

Stichting Gevonomie

RSIN 862406365

Contactgegevens:
Raadhuisstraat 2, 1121XD Landsmeer email: info@gevonomie.nu

Doel:
Stichting Gevonomie streeft naar een nieuwe samenleving waarin iedereen wordt bijgestaan met raad, daad, diensten, goederen en spullen. Waarbij niemand ooit honger hoeft te lijden, geen dak boven zijn/haar hoofd heeft en niemand ooit alleen hoeft te zijn

Beleidsplan 2023-2024 

Bestuur:
Voorzitter: F.A. Kingma
Secretaris: B. Siemes
Penningmeester: C.G. van Dongen

Het beloningsbeleid
Het bestuur ontvangt geen beloning. Uitgangspunt is dat de stichting geen personeelsleden heeft en er in principe alleen freelance afspraken mogelijk zijn in het kader van professionaliteit en noodzakelijkheid. Het bestuur en de teamleden werken op vrijwillige basis. Werkelijk gemaakte externe onkosten ten behoeve van Stichting Gevonomie zullen worden vergoed

Activiteiten
Inspiratie wordt geboden in de vorm van berichten en events. Dit gebeurt zowel digitaal via Social Media, de Gevonomie-app die het voor iedereen mogelijk maakt belangeloos te geven alsmede fysiek middels Gevenementen.

De in ontwikkeling zijnde Gevonomie-app is een app vanuit het idee: van de mensen, voor de mensen – belangeloos geven zonder tussenkomst van geld. Naar verwachting komt de app in 2024 uit.

Jaarrekening 2023

Jaarrekening 2022