samen leven in overloed

de Gevonomie

samen leven in overloed

MENU

‘It’s one thing to be generous, it’s another to receive genorosity. It’s an exchange of love.

Dat jij op deze pagina bent, betekent dat je ook weet dat het tijd is voor een grote verandering op deze wereld. Je kan inmiddels stellen dat het hebben van geld bijna hetzelfde is als het hebben van macht. Wie geld heeft, heeft macht. Wie geen geld heeft, heeft geen macht.

Vrijwel alle problemen die we nu kennen in de wereld, komen voort uit de extreme verschillen tussen mensen mét veel geld en mensen zónder geld. De economie vindt zijn oorsprong in schaarste en schuld. Alles draait om geld en om het realiseren van méér geld. Hoe meer, hoe beter. Zo lijkt het. Maar niets is minder waar.

Sinds de waarde van geld werd losgekoppeld van goud, heeft geld niets meer van doen met reële rijkdom. Deze loskoppeling heeft extreme gevolgen gehad, zoals de bizarre verdeling van rijkdom, de natuur die wordt uitgeput, mensen die worden uitgeput. “Arme” landen rijk aan cultuur, natuur, en vruchtbare grond worden bestempeld als arm, en “rijke” landen, rijk aan hoge schulden maar mét een groeiende economie, worden bestempeld als rijk.

Dat we het al jaren op deze manier doen, is eigenlijk bizar. Dat we het zo ver hebben laten komen, ook. Maar gelukkig kan het ook anders. Het wordt tijd dat we overstappen van de economie op de Gevonomie.

Leven in overvloed

De enige manier om de ban te breken van het continue spel van macht, onmacht, slachtoffers, daders, rijk en arm, is door uit het systeem te stappen. Door te stoppen met geld. Dat wil niet zeggen dat er geen transacties meer zijn, of dat er niks meer wordt uitgewisseld, maar niet op basis van geld.

De economie heeft als grondbeginsel dat schaarste de basis is van leven. Wanneer we met zijn allen beseffen dat schaarste slechts een verzinsel is, dat puur gecreëerd is om ons in een armoede-mindset te brengen, kunnen we dit systeem loslaten. Het leven vindt namelijk haar oorsprong in overvloed. De natuur ís overvloedig en kent geen schaarste.

Het is tijd dat we de handen inéén slaan en elkaar weer gaan dragen. De Gevonomie is gebaseerd op het oerprincipe – het diepe snappen – dat het leven overvloedig is. Er zijn meer dan genoeg resources op aarde voor iedereen.

Wanneer wij ons weer verbinden met elkaar en een andere manier van uitwisselen centraal stellen; het onbaatzuchtig geven en ontvangen, dan zal het gekke geldsysteem in elkar storten en zal er weer een gelijkwaardige, liefdevolle samenleving ontstaan.

Een samenleving gebaseerd op wie je bent, je inborst, je ziel, in plaats van op wat je op je bankrekening hebt staan.

Er is genoeg
voor iedereen

De Gevonomie grijpt terug naar natuurlijke principes, waarbij overvloed en welvaart een gevolg zijn van gezamenlijke verantwoordelijkheid en vertrouwen.

Binnen de natuur is ieder onderdeel even belangrijk, geen enkel deel is superieur aan het andere. Atomen vormen moleculen, moleculen vormen cellen, cellen vormen organen, organen vormen lichamen. Het is één krachtig geheel dat bestaat bij de gratie van wederzijdse afhankelijkheid.

Het wordt tijd dat het huidige egoïsme, de tekorten en angsten worden vervangen door overvloed, vertrouwen en samen delen. Tijd voor een werkelijk nieuwe samenleving. Een die losstaat van macht en geld. Een samenleving waarin iedereen wordt bijgestaan met raad, daad, diensten, goederen en spullen. Waarbij niemand ooit honger hoeft te lijden, geen dak boven zijn/haar hoofd heeft en niemand ooit alleen hoeft te zijn.

Er is een bewustzijnsverruiming nodig, ‘van de kleine ik naar de grote wij.’

Praktisch gezien begint dit bij individuen die alvast een voorschot nemen op de toekomst. Mensen die nu al vanuit Gevonomische principes gaan leven en hun welvaart met anderen delen zonder iets terug te verlangen.

Natuurlijk vraagt dat van de huidige pioniers een vertrouwenssprong. De Gevonomie is erop gericht om mensen die deze sprong willen wagen elkaar makkelijk te laten vinden. In september 2022 wordt onze Gevonomie app gelanceerd die het onbaatzuchtig geven én ontvangen heel gemakkelijk gaat maken.

Deze app zorgt ervoor dat iedereen die deel wil nemen aan de Gevonomie, elkaar makkelijk kan vinden en kan uitwisselen met elkaar. Op deze manier bouwen we aan één grote Gevonomie Family.

Allereerst is een innerlijke omslag nodig: een bewustzijnsverruiming ‘van de kleine ik, naar de grote wij’.  Zodat we onze krachten gaan bundelen en onze welvaart gaan delen.

Wanneer je alleen aan jezelf denkt, zit je in het oude tekort-paradigma. De cultuuromslag die nodig is om van egoïsme, tekort en angst naar overvloed, vertrouwen en samen delen over te gaan, is dat we ons gaan beseffen dat wij mensen, veel meer gemeenschappelijk hebben dan dat we verschillen.

We kunnen eindeloos onderling blijven vechten en elkaar beconcurreren, maar uiteindelijk schieten we daar niets mee op. Zowel de rijken als de armen worden niet gelukkiger in dit systeem. Beter is het om onze krachten te bundelen en onze welvaart te delen.

Gevonomische principes

Dragen en gedragen worden, dát is de Gevonomie in actie. Hoe meer mensen vanuit deze principes gaan leven, hoe eerder we deze cultuuromslag bewerkstelligen. Het vraagt een heel nieuwe manier van omgaan met elkaar die voortkomt uit het besef dat geven en ontvangen twee kanten van dezelfde medaille zijn.

De Gevonomie is gebaseerd op de volgende ideële principes:

Onbaatzuchtig geven zonder er iets voor terug te verwachten.
Dat is geven vanuit je hart.

Onbaatzuchtig ontvangen, zonder het gevoel iets terug te moeten doen.
Gevonomie kent geen schuld, wel dankbaarheid.

We helpen elkaar belangeloos. Vanuit liefde. Door een ander te helpen, help je jezelf, de maatschappij en de Aarde.

Samen creëren we overvloed. Door te delen en te geven wat we kunnen.

Inclusiviteit. Iedereen is welkom. We respecteren elkaars verschillen.

Jouw donatie
helpt enorm

De Gevonomie is een stichting die puur en alleen op donaties draait. Van de mensen, voor de mensen. Hoe hard we ook aan het bouwen zijn aan deze prachtige samenleving waarin geld geen rol speelt, in de huidige realiteit hebben we euro’s nodig om de Gevonomie app mogelijk te maken.

Alle lieve en kundige mensen die meewerken aan de Gevonomie app, doen dit volgens ‘Gevonomische’ principes en doen dit dus op vrijwillige basis of rekenen zo min mogelijk voor hun diensten.

Helaas moeten bepaalde kosten in € gemaakt worden om de app te kunnen ontwikkelen, hosten & blijven optimaliseren. We hebben een startbudget nodig om de Gevonomie mogelijk te maken. Wil jij bijdragen aan deze app, die véle levens gaat veranderen? Jouw donatie is meer dan welkom!

Bedrag

blijf op de hoogte

Gevonomie nieuws

De Gevonomie app is live!

De Gevonomie app is live!

Lieve allemaal, heugelijk nieuws!  De Gevonomie app is live! In deze video vertellen Binkie en Tijn je er alles over:...

Lees meer

Blijf op de hoogte van

De Gevonomie app is live!

De Gevonomie app is live!

Lieve allemaal, heugelijk nieuws!  De Gevonomie app is live! In deze video vertellen Binkie en Tijn je er alles over:...

Lees meer

Kom in contact

Van de mensen, voor de mensen. Dat is de Gevonomie. De Gevonomie kan niet mogelijk worden gemaakt zonder het Gevonomie-team, bevlogen mensen die zich met al hun liefde en passie inzetten om de Gevonomie mogelijk te maken.

Heb je een vraag aan één van ons? Neem dan contact met de Gevonomie op via onderstaand e-mailadres.

Stichting Gevonomie

KvK-nummer: 82275424
adres: Latherusstraat 19 1032CR Amsterdam
Triodos Bank: NL47 TRIO 0320201236

Tel. nr. 0640777536
E-mail: info@wisetribecommunity.com
(Er is geen BTW nummer of BTW verplichting)

– Tijn Touber –
Oprichter/ Inspirator

– Binkie Touber –
Oprichter/ Inspirator

– Fedde Kingma –
Voorzitter

– Fraukje Dijkstra –
Gevonomie app

– Sheena Ho –
Penningmeester

– Eveline Kroon –
Personeel

– Nadine Ruiter –
Helicopterview

– Evi Kuunders –
Energetisch marketeer & webbouwer

– Jorian Ploegman –
Webbouwer