Trots: ons nieuwe logo!

okt 22, 2022

Trots: ons nieuwe logo!

okt 22, 2022

Lieve Gevonomie Familie, trots presenteren we graag ons definitieve nieuwe logo. We zijn Nannie en Crystal-Victoria erg dankbaar voor het prachtige logo dat zij ontworpen hebben.

Graag laten we hen zelf aan het woord om wat meer te vertellen over de beeldtaal achter het logo:

“Gevonomie is in deze wereld geboren, een nieuwetijds-tribe gedragen in universele liefde en in de stralende aanwezigheid van De Centrale Zon.

In het Gevonomie logo vertegenwoordigt de ene ‘G-vorm’ zuivere godenenergie en de andere ‘G-vorm’ zuivere godinnenergie. De verbinding tussen de twee gouden G-vormen, is een golvende beweging die het tijdperk Aquarius aangeven. De kleur goud in het Gevonomie logo verwijst naar de nieuwe Golden age, die plaats zal vinden in het Aquarius tijdperk.

De bezielde beeldcodering van de G-vormen zorgen voor balans tussen de mannen- en vrouwenenergie: verbinding, afstemming, balans, harmonie, eenheid, samenwerking [infinity].

De 9 gouden bollen, waarvan de grootste bol De Centrale Zon uitdrukt is omringt door 8 gouden bollen, die 8 dimensies weergeven. Dimensies zijn aspecten van God, die we in ons zelf kunnen ervaren. De mens is een microkosmos in de macrokosmos [multi dimensionaal]. Meer specifiek, de chakra’s zijn fractalen van de dimensies. Een fractal is een deel van het geheel met dezelfde kwaliteiten als dat geheel. We leren het aardse bestaan kennen via het chakrasysteem, dat gecentreerd door ons fysieke lichaam loopt. Door evenwicht te vinden op chakra-niveau worden we stabieler en wanneer ons bewustzijn verruimt, worden we gewaar dat we deel zijn van een veel groter geheel: de verschillende dimensies van bestaan. Elke dimensie is een vorm van Godgegeven liefde en ondersteunt ons in ons bewustwordingsproces, waardoor we ons leven kunnen verrijken.

De bezielde taalcoderig van de G-vormen maakt het compleet met de woorden: blijvende balans, broederschap, dezelfde gestemden, dankbaarheid, eenheid, eigenwijsheid, expertise, gaia, gaven, geven, geluk, gemak, gemeenschap, genot, gezondheid, goedheid, goud, gratie, grootsheid, harmonie, heelheid, identiteit, integriteit, intuïtie, om elkaar geven, perspectief, professionaliteit, positieve stroom, respect, samenwerking, schoonheid, steun bijdragen, stromen, universele liefde, veiligheid, verbinding, waardering, warmte, wijsheid, zachtheid, zielsverwanten, zorgzaamheid, zuiverheid.

Intentie achter de pay-off ‘Samen leven in overvloed’ binnen de Gevomonie gemeenschap heeft alleen betrekking op een positieve overvloedige stroom waarin we met elkaar delen, aan elkaar geven, van elkaar ontvangen alleen vanuit liefde, harmonie, vrede, dankbaarheid, zuiverheid, zielsvreugde, geluk en oprechtheid vanuit het Nu en het Nu is altijd.”

Nannie Leunura
Nannie@colortron.nl
www.colortron.nl

Crystal-Victoria Hilarion
support@crystal-victoria.com
www.crystal-victoria.com